Pripreme za državnu maturu

Pred vama je jedna od najvažnijih godina u životu.

Više o tečaju:

Ono što ćete sada napraviti u vezi svog upisa na fakultet, odredit će vaše živote. O vama ovisi hoćete li do mirovine raditi posao koji vas zanima, dobro je plaćen i osigurava vam status u društvu ili ćete ostatak života predbacivati zašto se niste, kad je bilo vrijeme, upisali na fakultet. Ovo je godina u kojoj svako ulaganje u vlastito znanje donosi dobit na duge staze.

Kako se pripremiti?

U Katedri-školi stranih jezika nudimo vam pomoć pri pripremanju za engleski i hrvatski jezik.

Pripreme za jezike traju 15 sati (60 min)
Radimo isključivo s malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

  • Utvrdit ćete gradivo sistematskim vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
  • Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
  • Učenici strukovnih škola će usvojiti ona znanja koja nisu bila sastavni dio njihovih nastavnih programa u strukovnim školama.
  • Učestalim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.
  • Pripreme su isključivo ispitno orijentirane, te uključuju sve tri ispitne vještine: čitanje, pisanje i slušanje te pripreme za pisanje eseja.

Koja je razlika u gradivu između A i B razine obaveznih predmeta?

U hrvatskom je jeziku razlika između razina najmanja. Viša razina sadrži oko 30% gradiva više od osnovne razine. Područja koja su zajednička za obje razine, na višoj se provjeravaju kroz nešto teže zadatke.

U matematici i engleskom je razlika između razina vrlo velika. Osnovna razina sadrži tek manje dijelove srednjoškolskog gradiva, dok viša razina sadrži gradivo sva 4 gimnazijska razreda.

Cijene tečaja:

Na upit, ovisno o potrebama maturanta.

Prijave na tečaj:

Vašu upit je poslan!
Sva polja su obavezna.

Ostali tečajevi i usluge